Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Fydalo Flexwerkers zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 34332733. Download onze voorwaarden.

In afwijking van de Algemene Voorwaarden hanteert Fydalo een gunstige regeling voor het overnemen van een fysiotherapeut die door ons aan u is voorgesteld. Andere bureaus hanteren hiervoor een periode van meer san 1.040 uur, bij Fydalo kan een fysiotherapeut al zonder bijkomende kosten een contract bij u krijgen na 650 uur. Na 650 uur bij u gewerkt te hebben, heeft u een goed beeld kunnen vormen of deze fysiotherapeut past in uw werkomgeving. Natuurlijk mag u ook langer gebruik maken van de flexibiliteit en zekerheid die wij kunnen bieden.